สำนักงานเกษตรอำเถอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 
คำขวัญ อำเภอปลวกแดง : อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงานประเพณี พันธ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์
 

ข้อมูลทั่วไป

 

พ.ร.บ./ ระเบียบ/ กฎหมาย

 

 

 
   
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร สสข.3 ระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา
สำนักงานเกษตรนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง
 
 
 
 

ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง ๒๑๑๔๐ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๙๐๗๒

E-mail : ry_pluakdaeng@doae.go.th

E-mail : kasetpluakdaeng@gmail.com